More Options
Better Properties
Best Prices

Privacybeleid

De verwerking van persoonlijke gegevens verzameld op de site algarveeliteproperty.com is de verantwoordelijkheid van AllEliteProperty - Mediação Imobiliária, Unipessoal Lda., met statutaire zetel in de Av. Dos Descobrimentos, nº15, 8600-645 Lagos en NIPC 509 115 635.                                                                                                        

AllEliteProperty verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens overeenkomstig verordening (EU) 2016/679 van het EuropeesParlement en de Raad van 27 April 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonlijke gegevens persoonlijke verwerken gegevens, en het vrije verkeer van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

Door uw toestemming te geven, zal AllEliteProperty persoonlijke gegevens gebruiken om u informatie over hun services en algemene informatie over de geëigend markt in Portugal Algarve, alsmede ter bevordering van marketing acties, door het gebruik van het e-mailadres door de gebruiker opgegeven.

De verzamelde persoonsgegevens zullen worden bewaard voor een periode van maximaal 10 jaar na het einde van hun gebruik.

De verstrekking van persoonlijke gegevens is optioneel en AllEliteProperty erkent het recht op toegang tot persoonlijke gegevens over de gebruiker, evenals de correctie of wissen en de beperking van de behandeling of het recht bezwaar te maken tegen de behandeling, evenals het recht op gegevens draagbaarheid. De gebruiker heeft het recht toestemming te allen tijde met betrekking tot de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens in te trekken.

De gebruiker kan de uitoefening van deze rechten door middel van de volgende wijzen geschieden:

  • E-mail: info@algarveeliteproprty.com
  • Brief: Avenida dos Descobrimentos N15, 8600-645 Lagos, Algarve, Portugal

 

In het geval van een klacht, moet de gebruiker contact opnemen met de nationale Commissie voor de bescherming van gegevens.

Featured in...
The times
The Wall Street Journal
The Sunday times
The Irish Times
The Telegraph