More Options
Better Properties
Best Prices
Niet Habitaul residentie,NHR niet gewone residentie - Algarve Elite Property

De niet-gewone Residensy

"De niet gewone residentie Status, geïntroduceerd door de Decreto-lei nº249/2009, van de 23rd van September werd geïmplementeerd voor het aantrekken van investeringen en hooggekwalificeerde professionals of"high net worth individuen", zorgend voor fiscale voordelen voor degenen die willen worden fiscale bewoners in Portugal.

De voordelen van de status van de NHR aan degenen die willen worden fiscale bewoners in Portugal kon overgaan hun inkomen, van een vast tarief van 20% tot totale vrijstelling van belastingen in Portugal dankzij de Verdragen tot voorkoming van dubbele belasting.

De bovengenoemde fiscale voordelen worden toegekend voor de periode van 10 jaar, met de mogelijkheid van schorsing voor een periode van tijd.

Als u wilt toepassen voor de niet gewone status van ingezetene is alleen vereist dat de aanvrager woonachtig wordt, voor fiscale, in Portugal doeleinden, en werd niet beschouwd als fiscale woonplaats op Portugees grondgebied op de vijf jaar voorafgaande aan de toepassing op de status.

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in aangepaste juridische bijstand voor wie wil niet gewone ingezetenen geworden en zijn zeer ervaren, hebben tot op heden een 100% goedkeuring tarief in alle NHR aanvragen."

 

Featured in...
The times
The Wall Street Journal
The Sunday times
The Irish Times
The Telegraph