More Options
Better Properties
Best Prices

Fiscale info

Hier vindt u de basic Stappen om te helpen u meer inzicht in de besluiten en procedures die betrokken zijn in het verwerven van een onroerend goed in Portugal.(Het is sterk aanbevolen in elke aankoop, dat u wordt aangeraden alleen door bevoegde en achtenswaardige mensen die vloeiend in een taal die u begrijpt zijn).

Alleen regering vergunning gegeven onroerende goederenagent moeten worden gebruikt.

Het is een normale procedure aan het begin van de transactie wanneer de koper is het ermee eens om te kopen en de verkoper stemt ermee in om te verkopen, in te voeren in een promesse Contract (Contracto Promessa de compra e Venda), waarin de voorwaarden van de verkoop.

Dit contract is vervolgens gelegaliseerd door het registreren in de notariskantoor.(Vergelijkbaar met de U.K. notariskantoor)

Het contract is juridisch bindend voor zowel de koper als de verkoper; Indien de koper in gebreke blijft verliest hij de aanbetaling, als de verkoper standaardinstellingen die hij moet betalen de koper dubbele van het bedrag.(Tenzij vooraf overeengekomen in het contract)

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst in dit stadium zul je betaal de verkoper overeengekomen een storting, dat het bedrag eerdere worden zal. (De storting is meestal 10% van de volledige aankoopprijs)

Het is geadviseerd en handig voor de koper te vragen van een derde partij die hij vertrouwt en spreekt de taal om op te treden in de zaak voor hen. Een document genaamd "Volmacht" is bereid met de nodige informatie en geregistreerd in de notaris. Dit kan ook worden geïmplementeerd in Portugese Consul in een vreemd land of door uw lokale notaris waarna vertaling in de Portugese taal kan worden gedaan.

Alle kopers zijn vereist voor het verkrijgen van de belastingdienst (Finanças), een fiscaal nummer (Número de Contribuiente) N.I.P. voor particulieren of N.I.P.C. voor bedrijven.

Voorafgaand aan de daad van voltooiing, kan de aankoop onderworpen aan een betaling I.M.T.(to the Tax Office) afhankelijk van de aard van de aankoop die het bedrag kan variëren. In het geval van wooneigenschappen."TABELA de I.M.T. "

Resident

Values to calculate the IMT % to apply Ammount to deduct
Under € 92.407,00 1%      € 00,00
From   € 92.407,00 to € 126.403,00 2%  € 1.848,14
From € 126.403,00 to € 172.348,00 5%  € 5.640,23
From € 172.348,00 to € 287.213,00 7%  € 9.087,19
From € 287.213,00 to € 550.836,00 8% € 11.959,32
Over 550,836.00 6%       € 00,00

Non-Resident

Values to calculate the IMT % to apply Ammount to deduct
Under € 92.407,00 1%      € 00,00
From   € 92.407,00 to € 126.403,00 2%     € 924,07
From € 126.403,00 to € 172.348,00 5%  € 4.716,16
From € 172.348,00 to € 287.213,00 7%  € 8.163,12
From € 287.213,00 to € 550.836,00 8% € 11.035,25
Over 550,836.00 6%       € 00,00

Een voorbeeld:
Stel een eigenschap voor een niet-ingezetene die kosten € 180.000,00 vermenigvuldigen deze figuur door
7, 00% = € 12.600,00 dan aftrekken € 8.163,12 de totale belasting te betalen is € 4.436,88

Er is een vast tarief van 5% op rustieke eigenschappen en 6,5% op het opbouwen van percelen, winkels en Garages.


Nadat alle bovenstaande voorwaarden zijn vervuld kan de verkoop doorgaan met de wet bekend als "Escritura de Compra e Venda" die plaatsvindt voor de geselecteerde notaris en is opgenomen in zijn officiële boeken. Het is op dit ogenblik dat het saldo van aankoop moet worden gemaakt volgens het ondertekende Contract. De notariskantoor dan kwesties normaal een paar dagen later een fotokopie van de vermelding van deze akte die niet mag worden verward met een "eigendomsakte" genoemd in het Verenigd Koninkrijk.
De daden moeten ondertekend worden door de koper en verkoper of hun wettelijke vertegenwoordiger hebben een volmacht om te kopen of verkopen. Als een buitenlander wil ondertekenen zelf, zal de notaris aandringen op een vertaler om aanwezig te zijn.

Op het bewijs van de bovengenoemde Akte is de eigenschap in kwestie vervolgens geregistreerd in het kadaster (Conservatória do Registo Predial), in de naam van de nieuwe eigenaren. Het is sterk aanbevolen dat deze registratie onmiddellijk wordt gemaakt als een preventieve maatregel tegen mogelijk financieel misbruik door de vorige eigenaar.
Ook moet u de eigenschap opnieuw wijzigen in uw naam in de fiscus en alle nutsbedrijven zoals water, telefoon, elektriciteit moeten worden gewijzigd in de naam van de nieuwe eigenaar.
Extra kosten voor de koper
Op de top van de gemeentelijke belastingen I.M.T. zoals hierboven een vermeld moet worden voorzien in de volgende extra kosten.

* Notaris kosten ongeveer 1% van de waarde vermeld in de Akte
* Registratie kosten ca. € 250
* Juridische kosten zijn meestal 1% van de waarde van de eigenschap, deze afhankelijk van de complexiteit van de zaak
-De wijzigen van utilities afhankelijk maar ergens tussen € 150,00 en € 250,00

Onze advocaten diensten en kosten

* Onze honoraria van advocaten is 1% (dit omvat) eerste vergadering
* De afgifte van het Document "Volmacht"
-De controle van alle documenten en te certificeren dat elk document in de rechtsorde is
* Stellen de promesse Contract
* In het geval van krediet, omgaan met alle nodige documentatie
* Het schema en het bijwonen van de Akte
* Alle noodzakelijke verklaring en formulieren naar het departement van belasting
* Alle nodige documenten naar het land Register departement
* Alle hulpprogramma's, zoals water, telefoon, elektriciteit zal worden gewijzigd in uw naam

(De juridische kosten zijn niet inbegrepen)

Featured in...
The times
The Wall Street Journal
The Sunday times
The Irish Times
The Telegraph